Välkommen till MST

Vår affärsidé                                                                                                                      Startbild
Utveckla och tillverka släpvagnar, från ritbord till kopplat släp, med
utgångspunkt från den individuelle åkarens egna idéer om lastlösning.                        

Vår position
MST är Sveriges främsta tillverkare av timmersläp. Först med det
senaste och marknadens längsta garantier.

Vårt erbjudande
MST erbjuder kundspecifika släpvagnar med smarta detaljer för
medvetna kunder och ett väl utvecklat serviceutbud.

Vår mission
Utmana givna lösningar för att skapa kundens egen vagn.

Vår vision                  
Alltid stolta kunder.